Èd Finansye Aplikasyon

Aplikasyon pou asistans lan ka jwenn nan klike sou bouton ki anba a, oswa yon kopi papye ka poste sou demann, gratis, pa kontakte biwo biznis lan nan 302-629-7946. Si ou bezwen asistans ranpli fòm sa a, tanpri imèl pfs@nanticoke.org oswa rele 302-629-7946.

Konplete aplikasyon yo ka soumèt nan biwo a biznis pa lapòs, faks oswa an pèsòn.

  • Pa lapòs:
    Nanticoke Business Office
    801 Middleford Road
    Seaford, DE 19973
  • Pa faks: 302-628-6363
  • An pèson: Biwo Biznis la sitiye nan 613 Water Street, Seaford, DE 19973. Gen yon dezyèm kote nan lopital la nan 801 Middleford Road, Seaford, DE 19973. Biwo a sitiye nan etaj prensipal la jis sou bò dwat la nan gwoup la. Nimewo telefòn lan pou tou de kote yo se 302-629-7946.