Gwoup Doktè ki Patisipe

Nanticoke Health Services te mete lis founisè yo ki respekte menm politik èd finansye a pou detèmine èd finansye. Pou ka jwenn èd finansye, yon pasyan dwe suiv direktiv politik la e reponn ak tout kritè kalifikasyon yo. Tanpri gade Politik Èd Finansye.

Gwoup yo ki respekte Politik Èd Finansye Nanticoke la e ke Nanticoke Health Services anboche:

 • Nanticoke Physician Network (Mid-Sussex Medical Center)
 • Nanticoke Employed Physicians Group
 • Nanticoke Wellness Centers
 • Nanticoke Immediate Care

Anpil founisè ofri sèvis nan Nanticoke Memorial Hospital. Founisè sa yo gen pwòp politk èd finansye yo ki ka suiv oswa ka pa suiv politik Nanticoke la. Nou mete lis sa ajou chak trimès.

 • AI duPont Nemours
 • Anesthesia Associates
 • Apogee Medical Group
 • Arthritis & Osteoporosis Center
 • Capital Orthopedics Specialists
 • Cedar Avenue Medical Associates
 • Chesapeake Orthopedics
 • DC Medical Services
 • Dover Behavioral Health
 • Emergency Management Physician Group
 • ENT and Allergy Center
 • Food and Ankle Center of Delaware
 • Jose Barriocanal, MD
 • Linda Barriocanal, ARPN
 • Michael Monroe, MD
 • Nanticoke Cardiology
 • Nanticoke ENT
 • Nanticoke GYN Associates
 • Nanticoke Surgical Associates
 • Neurology Center of South Delaware
 • Peninsula Orthopedics
 • Peninsula Pathology
 • Peninsula Plastic Surgery
 • Peninsula Radiology
 • Seaford Internal Medicine
 • Southern Delaware Foot and Ankle
 • Sunrise Medical Center
 • Sussex Pain Relief Center
 • Victorino DeJesus, MD
 • Vincenzo Scotto, MD