Patient Billing Creole

Nou ede ou jwenn bagay enpòtan yo.

Byenveni nan Business Office sou entènèt nou an. Sit sa a ofri yon fason senp epi san danje pou jere bòdwo medikal ou yo epi ki disponib pou ou nan nenpòt ki lè ou bezwen li:

  • Aksè epi gade enfòmasyon ajou kont ou.
  • Peye kont ou sou entènèt ak American Express, Discover, Mastercard, Visa, oswa e-chèk.
  • Gade dènye asirans ak peman pèsonèl aplike nan kont ou.
  • Fasil mete ajou kont ou lè chanjman enfòmasyon pèsonèl.
  • Jwenn repons a kesyon ou ak kominike avèk nou via messagerie an sekirite.

Enskripsyon se rapid ak fasil. Enfòmasyon ou bay la asire ke enfòmasyon kont ou an sekirite epi ki disponib sèlman pou ou. Kòmanse jodi a! Si ou pa chwazi enskri, ou ka toujou peye san ou pa siyen.

Faktirasyon Doktè Pwofesyonèl:

Pwojè lopital lopital ou pa enkli chaj pou sèvis pwofesyonèl ke doktè yo rann yo patisipe nan swen ou. Yo pral fakti ou separeman.

Doktè sa yo enkli: anestezi, radyològ, medsen, kadyològ, patolojis, doktè dijans ak lòt espesyalis medikal. (Aprann plis sou gwoup doktè k ap patisipe yo.)